ไม่มี แทป Keyboard เพลง อาบน้ำแปป (แล้วหายไปเลย) : wish.

Share