แทป Bass เพลง คนมีเจ้าของ : เฟิร์น กัญญารัตน์

Verse 1 [0.41]
Hook [1.38]
Verse 2 [2.08]
Instru [2.35]
Last Hook [3.46]
Share