แทป Bass เพลง หมดแก้วเเล้วลืมเธอ : เก่ง สยาม

Verse [0.33]
Hook [1.20]
Instru [1.50]
Last Hook [3.27]
Share