แทป Bass เพลง เงือกทอง : วุฒิป่าบอน

Verse 1 [0.34]
Hook 1 [1.26]
Verse 2 [2.13]
Hook 2 [2.37]
Last Hook [3.39]
Share