แทป Bass เพลง สันดารเดิม : บ.เบิ้ล สามร้อย

Verse 1 [0.24]
Hook [1.29]
Verse 2 [2.03]
Instru [2.37]
Last Hook [3.34]
Share