แทป Bass เพลง น้องมันคนโง่ : เบลล์ นิภาดา

Verse 1 [0.38]
Hook [1.27]
Verse 2 [2.41]
Last Hook [3.38]
Share