แทป Bass เพลง แตงโมตระการ : จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp

Intro [0.02]
Verse 1 [0.38]
Verse 2 [1.10]
Hook [1.46]
Instru [2.23]
Ending [3.38]
Share