แทป Bass เพลง รักเทาเทา : จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp X กระต่าย พรรณนิภา

Verse [0.52]
Hook [1.31]
Instru [2.06]
Last Hook [2.37]
Ending [3.50]
Share