แทป Bass เพลง ถ้าเธอรักฉันจริง : Three Man Down

Verse 1 [0.24]
Verse 2 [1.12]
Instru [2.20]
Ending [2.43]
Share