แทป Bass เพลง คนที่บ่ถูกฮัก : ปิยฉัตร x เขตต์ ศิรสิทธิ์

Verse 1 [0.58]
Hook [1.29]
Instru [2.20]
Verse 2 [2.56]
Last Hook [3.50]
Share