แทป Bass เพลง ได้โปรดจงหายไป : สงกรานต์

Verse 1 [0.25]
Hook 1 [1.02]
Verse 2 [1.36]
Hook 2 [2.01]
Instru [2.31]
Last Hook [3.24]
Share