แทป Bass เพลง ไปไหนก็ไป : ALIZ

Verse 1 [0.34]
Hook 1 [1.42]
Verse 2 [2.12]
Hook 2 [2.53]
Instru [3.20]
Last Hook [4.01]
Share