แทป Bass เพลง ผู้ต้องสงสาร : เล้ง ศรันยกันย์

Hook 1 [1.11]
Instru [1.46]
Hook 2 [2.52]
Last Hook [3.31]
Share