แทป Bass เพลง เบาได้เบา : ฟลุ๊ค ไอน้ำ

Verse 1 [0.22]
Hook 1 [1.10]
Verse 2 [1.37]
Hook 2 [2.01]
Last Hook [2.34]
Share