แทป Bass เพลง เบื่อโสด : แป้ง นลิณี ได้หมดถ้าสดชื่น

Intro [0.03]
Verse [0.33]
Hook [0.59]
Instru [1.39]
Last Hook [2.12]
Share