ไม่มี แทป Drum เพลง ต้องกระเจิง : กิ๊ก รุ่งนภา

Share