แทป Bass เพลง เหยียบซ้ำ : เพชร สหรัตน์

Verse [0.48]
Hook [1.33]
Instru [2.08]
Last Hook [2.53]
Share