แทป Bass เพลง เด็กในท่อง : เบส ขวางหวัน

Verse 1 [0.31]
Verse 2 [0.59]
Hook [1.28]
Instru [1.56]
Last Hook [3.01]
Share