แทป Bass เพลง ยิ้มอ่อนและมองบน : ส้ม มารี (Zom Marie)

Verse 1 [0.44]
Hook 1 [1.14]
Verse 2 [2.00]
Hook 2 [2.31]
Instru [3.12]
Last Hook [3.32]
Share