แทป Bass เพลง ทำนองที่มีเธอ : POTATO

Verse [1.56]
Hook [2.44]
Instru [3.31]
Last Hook [3.59]
Share