แทป Guitar เพลง ฮักลองเบิ่ง : บอย พนมไพร

Intro [0.33]
Solo [3.04]
Share