แทป Guitar เพลง สัญญาหน้าหนาว : เนม สุรพงศ์

Intro [0.00]
Solo [2.46]
Share