แทป Bass เพลง ตายเปล่า : LABANOON X GUNGUN

Verse 1 [0.11]
Hook 1 [0.33]
Verse 2 [1.07]
Hook 2 [1.29]
Last Hook [2.16]
Share