แทป Bass เพลง ถ้าเธอได้รู้ ( The Secret ∆ ) : SAFEPLANET

Verse [0.23]
Hook [1.17]
Instru [1.59]
Last Hook [2.31]
Share