แทป Bass เพลง ลมหนาว : วงทีเร็กซ์ (T Rex)

Hook [0.57]
Last Hook [2.39]
Share