แทป Bass เพลง คนสำคัญ : เต้ย อภิวัฒน์

Verse 1 [0.55]
Hook [1.25]
Instru [1.59]
Verse 2 [2.17]
Last Hook [2.47]
Share