แทป Bass เพลง โง่ก็แค่เงียบ : PANCAKE

Verse [1.30]
Hook [1.57]
Instru [2.26]
Last Hook [2.54]
Share