แทป Bass เพลง อ้ายมาส่งทาง : มนต์แคน แก่นคูน

Hook 1 [1.10]
Instru [1.45]
Hook 2 [2.35]
Last Hook [3.10]
Share