แทป Bass เพลง แรงก้อนสุดท้าย : มนต์แคน แก่นคูน

Verse 1 [0.42]
Hook [1.45]
Verse 2 [2.53]
Last Hook [3.27]
Share