แทป Bass เพลง คนเก่าเขาทำไว้ดี : Chilling Sunday

Verse [0.15]
Hook 1 [0.40]
Hook 2 [1.43]
Last Hook [2.31]
Share