แทป Bass เพลง หน้าที่ไผ หน้าที่มัน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา

Verse [0.22]
Hook [1.08]
Instru [2.12]
Last Hook [2.47]
Share