แทป Bass เพลง สู่หัวใจ : NUM KALA

Hook 1 [1.00]
Verse [1.32]
Hook 2 [2.18]
Instru [2.53]
Last Hook [3.21]
Share