ไม่มี แทป Keyboard เพลง หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ : TELEx TELEXs

Share