แทป Bass เพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ : มนต์แคน แก่นคูน x มีนตรา อินทิรา

Hook 1 [1.03]
Hook 2 [2.02]
Instru [2.35]
Last Hook [3.04]
Share