ไม่มี แทป Bass เพลง เอามาให้ฉัน(หัวใจของเธอที่เก็บไว้นาน) : 4 FILL x DeLTa

Share