แทป Bass เพลง ดึงดัน : COCKTAIL X ตั๊ก ศิริพร

Verse 1 [0.20]
Hook 1 [1.01]
Verse 2 [1.35]
Hook 2 [2.03]
Last Hook [3.15]
Share