แทป Bass เพลง เช็คอินที่ดินแดง : ไผ่ พงศธร

Verse 1 [0.20]
Hook 1 [1.10]
Verse 2 [1.42]
Hook 2 [2.32]
Instru [3.04]
Last Hook [3.40]
Share