ไม่มี แทป Bass เพลง เต๊าะ (Promise) : Oil Kunjira x bonnadol

Share