แทป Bass เพลง ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง : วงแบเบาะ

Intro [0.02]
Verse 1 [0.20]
Hook [0.40]
Verse 2 [1.28]
Instru [1.47]
Last Hook [2.35]
Ending [3.23]
Share