แทป Bass เพลง สบตาได้แค่ในเฟซ : ลำเพลิน วงศกร X ลำไย ไหทองคำ

Verse [0.40]
Hook [1.47]
Instru [2.35]
Last Hook [3.23]
Share