แทป Bass เพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ : ต่าย อรทัย

Verse 1 [0.35]
Hook 1 [1.19]
Verse 2 [1.50]
Hook 2 [2.35]
Instru [3.06]
Last Hook [3.50]
Share