แทป Bass เพลง ขอเบอร์ : So Cool

Verse 1 [0.17]
Hook 1 [1.04]
Verse 2 [1.33]
Hook 2 [2.05]
Instru [2.31]
Last Hook [2.56]
Share