แทป Bass เพลง หม่องเก่า : The Tig x กระต่าย พรรณนิภา

Verse [0.22]
Hook 1 [1.01]
Instru [1.37]
Hook 2 [2.16]
Last Hook [3.52]
Share