แทป Bass เพลง ตัวหนังสือบ่มีเสียง : เบียร์ พร้อมพงษ์

Hook 1 [0.52]
Verse [1.32]
Hook 2 [2.08]
Instru [2.44]
Last Hook [3.16]
Share