แทป Bass เพลง ตาฮักน้อ : เนส พรอำนาจ

Intro [0.02]
Verse 1 [0.39]
Hook [1.23]
Verse 2 [2.15]
Last Hook [2.44]
Share