แทป Bass เพลง จนกว่า : ไผ่ พงศธร

Hook 1 [1.23]
Verse [2.00]
Hook 2 [2.53]
Instru [3.27]
Last Hook [4.01]
Share