แทป Guitar เพลง ที่พัก(ชั่วคราว) : Yellow Mellow

Intro [0.00]
Solo [3.08]
Share