ไม่มี แทป Bass เพลง ที่พัก(ชั่วคราว) : Yellow Mellow

Share