แทป Bass เพลง ฟ้าวมีใหม่ : จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp X ศาล สานศิลป์

Verse [0.31]
Hook [1.23]
Instru [1.53]
Last Hook [2.46]
Share