แทป Bass เพลง อีกนานไหม : NUM KALA

Hook 1 [1.00]
Verse [1.40]
Hook 2 [2.20]
Instru [2.50]
Last Hook [3.20]
Share